Friday, July 31, 2009

[Vietsub+ Pinyin] Ước mơ nhỏ - Tôn Lệ

Translator: Bubikuki
Timer/Encoder: Iufilm

Link: Youtube | Megaupload

No comments:

Post a Comment

Super Subbing Team

KHÔNG UPLOAD VIETSUB DO SST LÀM LÊN CÁC TRANG XEM VIDEO ONLINE.

Mọi upload lên các trang web khác đề nghị ghi rõ nguồn SST@đặngsiêu.vn