Monday, August 29, 2011

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 7

Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 07


Translator: Ngockhanh
Editor: Bubikuki
Timer: Ijjima
Encoders: Iufilm, Bubikuki
Uploader: Iufilm
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)

Download:
Mediafire
Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các stream-sites. Nếu copy link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ (c) Super Subbing Team @ http://đặngsiêu.vn (:

Tuesday, August 16, 2011

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 6

Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 06

Translator: Ngockhanh
Editor: vuongngocanh189@DAN
Timer: junettn
Encoders: Iufilm, Bubikuki
Uploaders: Iufilm, Nguyenpth
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)

Download:
Mediafire

Link


Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các stream-sites. Nếu copy link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ (c) Super Subbing Team @ http://đặngsiêu.vn (:

Wednesday, August 10, 2011

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 5

Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 05


Translator: Ngockhanh
Editor: Bubikuki
Timers: Iufilm, junettn
Encoders: Iufilm, Bubikuki
Uploaders: Iufilm, Nguyenpth
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)

Download:
Mediafire

Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các stream-sites. Nếu copy link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ (c) Super Subbing Team @ http://đặngsiêu.vn (:
Super Subbing Team

KHÔNG UPLOAD VIETSUB DO SST LÀM LÊN CÁC TRANG XEM VIDEO ONLINE.

Mọi upload lên các trang web khác đề nghị ghi rõ nguồn SST@đặngsiêu.vn