Saturday, October 29, 2011

[Vietsub] Họa Bích - Đặng Siêu, Tôn Lệ - Phần 1

Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các stream-sites. Nếu dẫn link lên các trang web khác vui lòng ghi rõ nguồn Super Subbing Team @ http://đặngsiêu.vn . Thanks!

Photobucket

Translator: Bubikuki
Timer: Iufilm
Typesetter/ Encoder/ Uploader: Bubikuki
(c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn

Downloads

Megaupload: Click
Mediafire: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Sunday, October 16, 2011

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 9

Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 09Translator: Ngockhanh
Editor: Bubikuki
Timers: Ijjima, Iufilm
Encoders: Iufilm, Ijjima
Uploader: Iufilm
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)

Download:

Part 1 | Part 2
Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các stream-sites. Nếu copy link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ (c) Super Subbing Team @ http://đặngsiêu.vn (:

Super Subbing Team

KHÔNG UPLOAD VIETSUB DO SST LÀM LÊN CÁC TRANG XEM VIDEO ONLINE.

Mọi upload lên các trang web khác đề nghị ghi rõ nguồn SST@đặngsiêu.vn