Monday, August 20, 2012

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 16

Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 16

Translator: Bubikuki
Timer: Ijjima
Encoder/Uploader: Iufilm
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)


Download:

Megashare:  Part 1 |  Part 2
MF: Part 1 | Part 2


Super Subbing Team

KHÔNG UPLOAD VIETSUB DO SST LÀM LÊN CÁC TRANG XEM VIDEO ONLINE.

Mọi upload lên các trang web khác đề nghị ghi rõ nguồn SST@đặngsiêu.vn