Saturday, April 27, 2013

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 24


Super Subbing Team Presents

[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ

Tập 24

-----------
Translator: Bubikuki
Timer: shark93
Encoder/Uploader: Bubikuki & Iufim
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)
------------


Download:

Online:
Updating

Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn

Sunday, March 10, 2013

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 23Super Subbing Team Presents

[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ

Tập 23

-----------
Translator: Bubikuki
Timer: shark93
Encoder/Uploader: Bubikuki & Iufim
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)
------------


Download:

OnlineYêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn

Friday, February 8, 2013

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 22


Super Subbing Team Presents

[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ

Tập 22

-----------
Translator: Bubikuki
Timer: shark93
Encoder/Uploader: Bubikuki & Iufim
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)
------------Download:

OnlineYêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 21


Super Subbing Team Presents

[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ

Tập 21

-----------

Translator: Bubikuki
Timer: shark93
Encoder/Uploader: Bubikuki & Iufim
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)
------------


Download:

OnlineYêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn

Wednesday, January 23, 2013

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 20

Super Subbing Team Presents

[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ

Tập 20


Translator: Bubikuki
Timer: Vân Đỗ
Encoder/Uploader: Bubikuki
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)
Download:

Online
Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn

Tuesday, December 4, 2012

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 19Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 19

Translator: Bubikuki
Timer: Hoonie
Encoder/Uploader: Ijjima
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)


Download:

Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn

Thursday, October 4, 2012

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 18


Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 18

Translator: Bubikuki
Timer: Iufilm
Encoder/Uploader: Iufilm
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)


Download:
MFYêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn 

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 17


Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 17

Translator: Bubikuki
Timer: Iufilm
Encoder/Uploader: Bubikuki
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)


Download:


Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn 

Monday, August 20, 2012

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 16

Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 16

Translator: Bubikuki
Timer: Ijjima
Encoder/Uploader: Iufilm
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)


Download:

Megashare:  Part 1 |  Part 2
MF: Part 1 | Part 2


Wednesday, July 25, 2012

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 15

Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 15


 Translator: Bubikuki
Timer: Iufilm
Encoder/Uploader: Loveglassmask
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)Download:Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn

Super Subbing Team

KHÔNG UPLOAD VIETSUB DO SST LÀM LÊN CÁC TRANG XEM VIDEO ONLINE.

Mọi upload lên các trang web khác đề nghị ghi rõ nguồn SST@đặngsiêu.vn