Wednesday, January 23, 2013

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 20

Super Subbing Team Presents

[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ

Tập 20


Translator: Bubikuki
Timer: Vân Đỗ
Encoder/Uploader: Bubikuki
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)
Download:

Online
Yêu cầu không sử dụng bộ phim này vì mục đích thương mại, không re-upload lên các streamsites. Nếu dẫn link download sang các trang web khác vui lòng ghi rõ credit (c) Super Subbing Team - http://đặngsiêu.vn

No comments:

Post a Comment

Super Subbing Team

KHÔNG UPLOAD VIETSUB DO SST LÀM LÊN CÁC TRANG XEM VIDEO ONLINE.

Mọi upload lên các trang web khác đề nghị ghi rõ nguồn SST@đặngsiêu.vn