Sunday, May 8, 2011

Weibo Sina xác nhận Siêu - Lệ đã đăng kí kết hôn

Nguồn: sina weibo
Người dịch: bubikuki
@Sina Ent: Năm ngoái Đặng Siêu, Tôn Lệ đã đăng ký kết hôn, chúc phúc chúc phúc, gần đây làng giải trí hỷ sự quả là nhiều !

@Du Bạch Mi (biên kịch Thuý Hoa): (rep lại weibo của sina) Chứng nhận, tin đó thật sự đáng tin (có căn cứ), kiên định đến cùng.

Clip Siêu thừa nhận

No comments:

Post a Comment

Super Subbing Team

KHÔNG UPLOAD VIETSUB DO SST LÀM LÊN CÁC TRANG XEM VIDEO ONLINE.

Mọi upload lên các trang web khác đề nghị ghi rõ nguồn SST@đặngsiêu.vn