Wednesday, January 4, 2012

[Vietsub] Hạnh phúc như hoa - Tập 11

Super Subbing Team Presents
[Vietsub] Hạnh Phúc Như Hoa - Đặng Siêu, Tôn Lệ
Tập 11Translator: Ngockhanh
Editor: Bubikuki
Timer: Iufilm
Encoder/Uploader: Bubikuki
Intro: sophiefilan209 (aka Rin)

Download:No comments:

Post a Comment

Super Subbing Team

KHÔNG UPLOAD VIETSUB DO SST LÀM LÊN CÁC TRANG XEM VIDEO ONLINE.

Mọi upload lên các trang web khác đề nghị ghi rõ nguồn SST@đặngsiêu.vn